Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af JKS A/S’ erhvervelse af enekontrol over AktivPersonale A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af JKS A/S’ (”JKS”) erhvervelse af enekontrol over AktivPersonale A/S (”AktivPersonale”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

AktivPersonale er et vikar- og rekrutteringsbureau. AktivPersonale har aktiviteter inden for vikarassistance til bl.a. industri, lager, rengøring, håndværk og fødevareindustrien. Herudover har AktivPersonale aktiviteter inden for rekrutteringsydelser med et netværk inden for bl.a. anlægsarbejde, industri, kontor, lager og pakkeri samt institutioner. AktivPersonale er også aktiv med ”Try & Hire”, hvor virksomheder får en vikar på prøve med henblik på fastansættelse.  

JKS er et vikar- og rekrutteringsbureau. JKS har aktiviteter inden for vikarassistance til bl.a. industri, produktion, lager og logistik, bygge- og anlæg samt til administrative-, finansielle- og tekniske funktioner. JKS har datterselskabet Assistance HR Partners A/S, der leverer vikarassistance til køkken- og kantineområdet. Herudover har JKS aktiviteter inden for rekrutteringsydelser med en række specialområder, fx inden for IT, økonomi og pharma. JKS er endvidere aktiv med andre HR-relaterede serviceydelser, fx udførsel af persontests, outplacement og assessment-forløb under en selvstændig afdeling, Career A/S. Herudover leverer JKS specialister og freelancere under en selvstændig afdeling, Professionals A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. marts kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion JKS/AktivPersonale

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.