Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Verdane og Nordic Alpha Partners' erhvervelse af fælleskontrol over Re-Match

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af Ortsa Holdco AB’s (ejet af fondene Verdane Idun I (D) AB og Verdane Idun I (E) AB) (herefter ”Verdane Idun I”) erhvervelse af fælleskontrol over Re-Match Holding A/S (”Re-Match”) sammen med en eksisterende aktionær i Re-Match, Nordic Alpha Partners (herefter ”NAP”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Verdane Idun I-fondene forvaltes af vækstinvesteringsselskabet Verdane Fund Manager AB ("Verdane"), der fokuserer på tre hovedinvesteringstemaer: (i) den digitale forbruger, (ii) software overalt og (iii) teknologiunderstøttet bæredygtighed. Verdane har en forskelligartet portefølje af minoritets- og kontrollerende aktiebesiddelser i forskellige virksomheder. Verdanes regionale fokus er det nordvestlige Europa.

NAP er en nordeuropæisk growth fond etableret i 2017 med fokus på det nordiske marked samt DACH (Tyskland, Østrig, og Schweiz). NAP investerer i bæredygtige HARDTECH-virksomheder med potentiale til at gå forrest og fremskynde den globale grønne transformation. NAP har været hovedinvestor i Re-Match siden 2019 og har investeret mere end 100 mio. kr. NAP var derudover den største investor i forbindelse med børsnoteringen af Re-Match i 2021.

Re-Match er en dansk virksomhed, hvis hovedaktivitet er genbrug af kunstgræsbaner. Re-Match adskiller og renser komponenterne i slidt kunstgræs til et renhedsniveau, hvor sand, gummi, bagsidebeklædning og græsfibre kan bruges i nye produktionscyklusser. Re-Match er derfor også aktiv inden for salg af sand, gummi, bagsidebeklædning og græsfibre til industriel brug.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 24. april 2023 kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Verdane/NAP's erhvervelse af fælleskontrol over Re-Match.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.