Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af CataCap Management A/S’ erhvervelse af NLM Vantinge A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af transaktionen, hvor CC BidCo III ApS c/o CataCap Management A/S (”CataCap”) erhverver enekontrol over NLM Vantinge A/S (”NLM”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NLM yder industriservice og oparbejder en række industrielle rest-og biprodukter, der primært anvendes som input til produktion af biogas og biodiesel. NLM producerer og sælger derudover fedtprodukter under mærket Lipitec, der anvendes i foderprodukter til husdyr i landbruget. Desuden producerer og sælger NLM produkter, der anvendes til produktion af fiskefoder til industriel produktion af fisk.

CataCap er indirekte ejet af CataCap III K/S, der er en dansk kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har aktuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønheds-, sundheds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideudvikling og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter inden for flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), DAFA (produktion og markedsføring af skum- og gummimaterialer), Nordmark Group (bearbejdning af bl.a. offshore vindmøllekomponenter) og The Army Painter (produktion af primært maling til miniature figurer, wargaming og rollespil).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 27. april, 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion CataCap/NLM

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.