Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af Sealing System A/S og Lead Robotics Scandinavia A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor Polaris Private Equity V K/S (”Polaris”) erhverver enekontrol over Sealing System A/S (”Sealing System”) og Lead Robotics Scandinavia A/S (”Lead Robotics”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sealing System er leverandører af komplette pakke- og palleteringsanlæg. Sealing System tilbyder løsninger fra stand-alone pakkemaskiner til komplette automatiske fylde-, pakke- og palleteringsanlæg, specialfremstillede værktøjer og integrerede transportsystemer.

Lead Robotics er aktiv inden for salg af robotter, software til robotter, værktøjer til robotter, tilbehør til robotter samt servicering af robotter.

Polaris er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver i alt to aktive investeringsfonde (Polaris og Polaris IV), som hovedsageligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder, fx Configit, Cepheo, Futur Pension og Link Logistics.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. maj 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Polaris/Sealing System/Lead Robotics

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.