Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Dampskibsselskabet Norden A/S’ erhvervelse af enekontrol over Thorco Projects A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen mellem Dampskibsselskabet Norden A/S (”Norden”) og Thorco Projects A/S (”Thorco Projects”), hvor Norden erhverver enekontrol over Thorco Projects.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Norden er et dansk rederi, der er aktiv inden for transport med tørlast- og produkttankskibe. Norden chartrer skibe på markedet og ejer også egne skibe og løfter last for kunder over hele verden. Inden for tørlast ejer og/eller opererer Norden med Handysize, Supramax, Panamax og Capesize skibe.

Thorco Projects er et dansk rederi, der er aktiv inden for transport med tørlast- og projektskibe. Thorco Projects chartrer skibe på markedet og løfter last for kunder over hele verden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. juni 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Norden/Thorco Projects

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Malene Unterborg Alempiew, tlf. 4171 5205 eller e-mail mual@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.