Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Norlys a.m.b.a's erhvervelse Telia Company AB's danske aktiviteter

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 2. oktober 2023 modtaget et udkast til anmeldelse af Norlys a.m.b.a's (”Norlys”) erhvervelse Telia Company AB's danske aktiviteter (”TeliaDK”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

TeliaDK er en del af Telia Company AB, og blev etableret i Danmark i 1995. TeliaDK er aktiv inden for engrossalg af mobiltelefoni, detailsalg af mobiltelefoni og mobilt bredbånd, fast bredbånd og tv. På detailmarkedet sælger TeliaDK mobilabonnementer i Danmark under mærkerne Telia, Call me og Mit Tele.

Telia har siden 2012 ejet infrastrukturselskabet TT-Netværket i fællesskab med Telenor A/S. TT-Netværket er Danmarks største mobile netværk, og dækker mere end 4.000 antennepositioner med over 30 mio. brugere og omfatter både 2G-, 4G- og 5G-teknologier. Det mobile netværk kan anvendes til mobiltelefoni og øvrige tjenester, fx trådløst bredbånd såsom 5G FWA. Telias ejerandel på 50 pct. i TT-Netværket overgår til Norlys som led i transaktionen. Norlys vil, hvis fusionen godkendes, være omfattet af de tilsagn, som Telia og Telenor A/S afgav den 29. februar 2012 om netdelingssamarbejde.

Norlys består af Norlys a.m.b.a. og underliggende selskaber, heriblandt Norlys Digital A/S (tidligere Stofa A/S). Norlys er et andelsselskab med mere end 800.000 andelshavere i Jylland. Norlys har aktiviteter inden for IP-telefoni, tv- og bredbåndsløsninger, samt inden for elforsyning, el- og gashandel, E-mobility og vedvarende energiproduktion.

Norlys tilbyder produkter på detailmarkederne for tv- og bredbåndsløsninger via Norlys Digital A/S og Norlys Tv og Internet A/S. Norlys ejer via Norlys Fibernet A/S fiberinfrastruktur i store dele af Jylland. I disse områder tilbyder Norlys produkter på engrosmarkeder for bredbåndsløsninger. Norlys ejer endvidere den tilsagnsregulerede og uafhængige platform OpenNet A/S, som har til formål at facilitere åbning af fibernettene og kan tilgås af hhv. ejere af fiberinfrastruktur og udbydere af telefoni, tv- og bredbånd.

Herudover ejer Norlys N1 A/S, som er en elnetvirksomhed med bevilling efter elforsyningsloven, og som driver det kollektive elforsyningsnet i store dele af Jylland. Norlys ejer endvidere Ampera Ladeløsninger ApS, der ligesom Norlys Energi A/S tilbyder ladestandere og ladeløsninger til elektriske køretøjer til privatkunder, erhvervskunder og boligforeninger. Endelig er Norlys-koncernen aktiv inden for vindmølleprojekter og solcelleparker gennem Eurowind Energy A/S og aktiv inden for handel med fysisk energi og beslægtede aktiviteter gennem Norlys Energi A/S og Norlys Energy Trading A/S.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 3. november 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Norlys/Telia

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Tobias Kristensen Hensch, tlf. 4171 5037 eller e-mail tkh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.