Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Dagrofas overtagelse af syv detailbutikker fra Rema 1000

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Dagrofa ApS' erhvervelse af fem butiksejendomme og overdragelse af to lejemål fra REMA 1000 Danmark ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

 

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

 

Dagrofa er aktiv på markedet for dagligvaredetailhandel gennem kædekoncepterne MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb, hvoraf størstedelen bliver drevet af selvstændige købmænd. Dagrofa har blandt andet dagligvarebutikker i Esbjerg, Grenå, Helsingør, Risskov, Lind og Tønder. Dagrofa er desuden aktiv på dagligvaregrossistmarkedet, hvor Dagrofa Logistik A/S leverer varer til dagligvaredetailhandelen og convenience-butikker/kiosker, herunder også til Dagrofas egne kæder. Derudover driver Dagrofa foodservicevirksomhed, hvor Dagrofa Foodservice A/S sælger råvarer til hoteller, restauranter, erhvervskantiner m.v.

 

De fem butiksejendomme og to lejemål, som erhverves fra REMA 1000 Danmark ApS, har hidtil været drevet som ALDI-butikker eller REMA 1000-butikker. Butikkerne er placeret i Esbjerg, Grenå, Helsingør, Risskov, Lind og Tønder.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 1. december 2023 kl. 12.

 

Bemærkninger sendes til:

 

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

 

E-mail kfst@kfst.dk 

 

Mrk.: Fusion Dagrofa/REMA 1000-butikker

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Andreas Kusk, tlf. 4171 5348 eller e-mail anku@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.