Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Aeven A/S’ erhvervelse af Sentia Denmark

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Aeven A/S’ erhvervelse af Sentia Denmark Holding ApS (herefter ”Sentia Denmark”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sentia Denmark sælger IT-services, herunder services inden for (i) infrastructure implementation og managed services samt (ii) infrastructure as a service (IaaS). Sentia Denmark sælger IT-services til kunder på tværs af en række forskellige brancher og er specialiserede i cloud-løsninger til mindre virksomheder og den offentlige sektor. Sentia Denmark har kontorer i Herlev, Århus og Odense.

Aeven A/S sælger IT-services, herunder IT services inden for (i) infrastructure implementation og managed services, (ii) infrastructure as a service (IaaS), (iii) application implementation og managed services og (iv) hardware support. Aeven A/S er specialiseret i styring af kunders forretningskritiske it-systemer og levering af IT-outsourcing ydelser, f.eks. dataopbevaring, servere, netværk, rådgivnings- og supportydelser i relation til cloud-løsninger og cyberforsvar. Aeven A/S er kontrolleret af kapitalfonde rådgivet af Agilitas Private Equity LLP’s (herefter ”Agilitas”).

Agilitas er en europæisk kapitalfondrådgiver med fokus på investeringer i små til mellemstore virksomheder. Kapitalfondene rådgivet af Agilitas har endvidere bl.a. ejerandele i virksomhederne Danoffice IT ApS og Cibicom A/S, som har aktiviteter inden for IT-services i Danmark.

Danoffice IT ApS er en global virksomhed, som primært er aktiv inden for levering af IT-hardware og -software til internationale organisationer. Danoffice IT har endvidere begrænsede aktiviteter inden for IT-services. Cibicom A/S er en dansk netværksoperatør og internet service provider, som ejer og driver infrastruktur til brug for broadcast af bl.a. tv og radio. Herudover er Cibicom A/S i begrænset omfang aktiv inden salg af housing-tjenester (colocation).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. december 2023, kl. 16.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Aeven/Sentia Denmark

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Felix Arsky Grimsbo, tlf. 4171 5212 eller e-mail fag@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.