Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Capidea Kapital IV K/S' erhvervelse af Digital Group Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Capidea Kapital IV K/S' erhvervelse af Digital Group Holding ApS og datterselskabet Digital Group A/S (herefter ”Digital Group”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Digital Group er aktiv inden for udbud af managed print services. Digital Group tilbyder således en række abonnementsbaserede printløsninger, der omfatter hardware, vedligehold og forbrugsvarer til print. Derudover indeholder abonnementsløsningerne en række accessoriske softwareløsninger.

Capidea Kapital IV K/S er en blandt flere Capidea-fonde. Capidea-fondene investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Capidea-fondene har i alt otte porteføljeselskaber; Creativ Company A/S (salg af hobbyartikler), T.A.P. ApS (Wellvita) (salg af helsekost), European House Of Beds - Denmark A/S (produktion og salg af sengeløsninger), Holiday Group Invest A/S (platform til udlejning af sommerhuse), Maki A/S (legetøjsdistributør), Fairpoint Outdoors A/S (udvikling og produktion af udstyr til sportsfiskeri), Guldager A/S (specialister i vandbehandling) og Dancover A/S (e-commerce virksomhed inden for telt- og opbevaringsløsninger).

Desuden har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 21. december 2023 godkendt CapHold inv 3 ApS’ (der kontrolleres af Capidea Kapital IV) erhvervelse af Glud Gludsen Group ApS, herunder datterselskaberne Right People Group ApS og Right People Group International ApS (konsulentbureau, der faciliterer kontakt mellem freelance IT- og businesskonsulenter og virksomheder). Denne transaktion er endnu ikke gennemført.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. januar 2024, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Capidea/Digital Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Karen Diarra Overby, tlf. 4171 5082 eller e-mail kdo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.