Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Blue Equity III K/S’ erhvervelse af Klima Energi A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Blue Equity III K/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Klima-Energi A/S sammen med M 5 Holding A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Klima-Energi tilbyder salg og opsætning af solcelleanlæg til private og erhverv. Klima-Energi tilbyder endvidere engrossalg af solcelleanlæg og tilbehør.

Blue Equity III K/S er en af tre private equity fonde, der er ejet af institutionelle investorer, og som rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder bl.a. Langebæk A/S (rådgivende konsulenthus indenfor supply chain management, logistik og lager), Stenger & Ibsen Construction A/S (leverer løsninger til vindmøllefundamenter), Junget A/S (leverandører af maskiner, værktøj og service til træ-, plast- og aluminiumindustrien). Blue Equitys fonde ejer også porteføljeselskabet Kohsel A/S, der udvikler, producerer og sælger el-transformere m.v. til bl.a. solpanel- og vindmølleindustrien.  En fortegnelse over Blue Equitys porteføljeselskaber findes på: www.blue.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. januar 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Blue Equity III/Klima Energi

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Karen Diarra Overby, tlf. 41 71 5082 eller e-mail kdo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.