Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af 75 pct. af aktierne i RTC Transport A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ (”NTG”) erhvervelse af 75 pct. af aktierne i RTC Transport A/S (”RTC”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande, herunder Sverige, Tyskland og Finland. NTG drives i en række driftsselskaber og fragter gods i alle størrelser. NTG er aktiv inden for tværnational og national godstransport (freight forwarding) på vej i Europa. NTG har herudover også logistikaktivitet (lagerhåndtering, ind- og udlevering af gods), kuréraktiviteter samt sø- og luftfragt.

RTC driver logistikvirksomhed og organiserer distribution af bl.a. møbler og hårde hvidevarer for danske virksomheder, der har leverancer til slutbrugere i Danmark og Sverige. RTC er aktiv inden for national og tværnational godstransport (freight forwarding) på vej.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 26. januar 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: NTG / RTC

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Specialkonsulent Michael Besjakov Brandt, tlf. 4171 5168 eller e-mail mbb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.