Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Unit IT Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over ApS KBUS 18 nr. 623

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til en forenklet anmeldelse af Unit IT Holding A/S om erhvervelsen af enekontrol over ApS KBUS 18 nr. 623.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Unit IT er en dansk IT-leverandør med aktiviteter inden for IT services, herunder IT-infrastruktur, backup-services, security services samt konsulentydelser indenfor public cloud, data og business intelligence. Unit IT er også aktivt inden for salg af hardware og standardsoftware. Unit IT er en del af USTC-koncernen. Koncernen har tillige aktiviteter inden for bl.a. handel med bunker (Bunker Holding og BunkerEx), hedging inden for energi (Global Risk Management), logistik (SDK Freja), skibsfart (Uni-Tankers og Rederiaktieselskabet Nyborg) og træpiller (CM Biomass).

ApS KBUS 18 nr. 623 er en dansk leverandør af IT services, herunder Outsourcing, Cloud, Brugersupport samt IT sikkerheds- og backup-services. Selskabet er også aktivt inden for salg af hardware og standardsoftware. Aktiviteterne i ApS KBUS 18 nr. 623 er i dag del af GlobalConnect A/S og som led i transaktionen overfører GlobalConnect A/S sine aktiviteter inden for IT-outsourcing til selskabet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 1. februar 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Unit It Holding – KBUS

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Andreas Kusk, tlf. 4171 5348 eller e-mail anku@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.