Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af United Petfood Producers N.V’s erhvervelse af enekontrol over Vital Petfood Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af United Petfood Producers NV’s (”United Petfood Producers”) erhvervelse af enekontrol over Vital Petfood Group A/S (”Vital Petfood”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Der er ifølge parterne tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet transaktionen vil medføre, at United Petfood Producers erhverver enekontrol over Vital Petfood.

United Petfood Producers er indirekte ejet af United Petfood Group B.V., der er et porteføljeselskab ultimativt kontrolleret af Waterland Private Equity Investment B.V. United Petfood-koncernen blev grundlagt i 1994 og er specialiseret i produktionen af tørfoder, vådfoder og godbidder til hunde og katte. United Petfood-koncernen leverer både kontraktproduktion af mærkevarer og private label produktion, der leveres til brands uden egen produktionskapacitet, til specialiserede dyrebutikker, til onlineforhandlere og til supermarkeder fra 24 produktionssteder i Europa og Tyrkiet. United Petfood-koncernen har omsætning i Danmark gennem produktion og salg af tørfoder, vådfoder og godbidder til hunde og katte. United Petfood-koncernen har ikke inden transaktionens gennemførelse kontorer eller produktionsfaciliteter i Danmark, og United Petfood-koncernen sælger alene i begrænset omfang produkter til danske kunder.

Vital Petfood er en dansk kontraktproducent af mærkevarer og private labelprodukter inden for tørt dyrefoder til katte og hunde. Vital Petfood driver virksomhed inden for produktion og salg af foder til kæledyr. Vital Petfood er en del af Nordic Pet Care koncernen. Vital Petfood har omsætning i Danmark gennem produktion, salg og pakning af tørfoder og godbidder til hunde og katte.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. februar 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion United Petfood / Vital Petfood

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Andreas Kusk, tlf. 4171 5348 eller e-mail anku@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.