Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Mentha Fund VII Denmark HoldCo K/S erhvervelse af Holmris B8 A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Mentha Fund VII Denmark HoldCo K/S (Mentha Fund VII) erhvervelse af enekontrol over Holmris B8 A/S, inkl. datterselskaber (Holmris B8).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Holmris B8 er aktiv inden for møbelindustrien, herunder gennem udvikling, produktion og salg af møbler og relaterede aktiviteter til kontormiljøer, undervisningsmiljøer, institutioner, plejecentre og hospitaler samt hoteller og restauranter. Holmris B8 leverer også serviceydelser relateret til indretning, men det sker primært i forbindelse med salg af møbler. Holmris B8 har to produktionsanlæg i Danmark samt en række salgskontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Holmris B8 ejer datterselskaberne Labofa A/S 8 (HB8 Design Products A/S), Holmris Customized A/S (HB8 Production A/S), Designbrokers Hospitality DK ApS, Designbrokers Benelux B.V 100% og er medejer af det norske selskab Holmris FORM/FUNK A/S.

Mentha Fund VII indgår – sammen med Mentha Fund III, Mentha Fund IV, Mentha Fund V og Mentha Fund VI – i Mentha, som er et uafhængigt private equity-selskab, der er aktivt i Holland, Belgien og Danmark. Mentha ejer en række porteføljeselskaber, men har efter det oplyste ikke forud for transaktionen enekontrol eller fælleskontrol over selskaber i Danmark, der udvikler, producerer eller sælger møbler og hertil relaterede aktiviteter, herunder serviceydelser relateret til indretning. I Danmark har Mentha alene aktiviteter inden for andre brancher gennem selskaberne Erhvervs Webdesign ApS (CVR nr. 34877939), Aveo A/S (CVR nr. 36944293), og Amsterdam Data Collective ApS (CVR nr. 36977434).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 27. februar 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Mentha / Holmris

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Andreas Kusk, tlf. 4171 5348 eller e-mail anku@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.