Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Nalka Invest AB’s erhvervelse af fælleskontrol sammen med Kirk Kapital Strategic Investments A/S over Nemas HoldCo AS, herunder Norstat Denmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Nalka Invest AB’s erhvervelse af fælleskontrol sammen med Kirk Kapital Strategic Investments A/S over Nemas HoldCo AS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Nalka Invest AB er en svensk virksomhed, der investerer i små og mellemstore virksomheder i Norden samt i Tyskland, Østrig og Schweiz. Nalka Invest AB’s investereringsportefølje omfatter virksomheder, som er aktive inden for bl.a. IT-løsninger, medico og transport, herunder Precis Digital og Lekolar, som i 2022 overtog Panduro Hobby. Nalka Invest AB er ejet af Interogo Holding AG, som har hovedkvarter i Schweiz.

Kirk Kapital Strategic Investments A/S investerer i små og mellemstore virksomheder i Skandinavien. Kirk Kapital Strategic Investments A/S’ investeringsportefølje omfatter virksomheder, som er aktive inden for bl.a. industri og business services, herunder Cookie Information og Globeteam.

Nemas HoldCo AS er et norsk moderselskab i en paneuropæisk koncern specialiseret i dataindsamling til markedsanalyser. I Danmark er koncernen bl.a. aktiv via selskabet Norstat Denmark A/S, som er en dataleverandør til kvantitative og kvalitative markedsundersøgelser på tværs af brancher i Europa. Norstats metoder til dataindsamling omfatter online forbrugerpaneler, telefoninterviews, samt rekruttering af personer til interviews, fokusgrupper m.v.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 27. maj 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Nalka/Kirk/Nemas

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 4171 5146 eller e-mail cenk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.