Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Schlumberger Limited’s erhvervelse af enekontrol over Aker Carbon Capture Holding AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Schlumberger Limited’s (gennem Cyprus HoldCo AS) erhvervelse af enekontrol over Aker Carbon Capture Holding AS (”ACCH”) og herved blandt andet ACCH’s danske datterselskab; Aker Carbon Capture Denmark A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

ACCH er et holdingselskab ejet af Aker Carbon Capture ASA. ACCH er en norsk industrileverandør af udstyr og tjenester i forbindelse med carbon capture og midlertidig lagring. ACCH tilbyder carbon capture solutions, tjenester og teknologi til brug i forskellige brancher og segmenter. ACCH's hovedfokus er kunder i industrisegmenterne: cement, bioenergi, blå brint og gaskraftværker. ACCH tilbyder salg af komplette CO2-opsamlingsanlæg baseret på sin egen patenterede teknologi. ACCH's teknologi relaterer sig til opsamling af kulstof post-forbrænding. ACCH's hovedaktiviteter foregår i Norge, Danmark og Holland.

Cyprus HoldCo AS er ultimativt ejet af Schlumberger Limited (”SLB”), som er en multinational virksomhed inden for den globale energiindustri. SLB er bl.a. aktiv som originalproducent og leverandør af reservedele til "natural gas sweetening" og dehydrering af CO2. SLB leverer tjenester i forbindelse med screening og rangordning af CO2- lagringsløsninger og udvælgelse, planlægning, udvikling, drift og overvågning af kulstoflagre til leverandører af kulstoflagringstjenester. Derudover investerer SLB i forskning og udvikling af udstyr til carbon capture.

SLB's aktiviteter i Danmark knytter sig hovedsageligt til produktionssystemer, reservoir performance og brøndkonstruktion. Det indebærer især levering af produkter og tjenester til olie- og gasproducenter til forskellige former for arbejde udført nede i brønden (eksempelvis vedligehold og udskiftninger af udstyr), samt produkter og kemikalier i forbindelse med boring af brønde og produktion af olie og gas.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 29. maj 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Cyprus HoldCo / Aker Carbon Capture

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.