Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Sydbank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Coop Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse fra Sydbank A/S (”Sydbank”) om Sydbanks erhvervelse af enekontrol over Coop Bank A/S (”Coop Bank”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sydbank er en dansk bank med hovedsæde i Aabenraa. Sydbank har afdelinger fordelt på 57 lokationer i Danmark og Tyskland. Sydbank tilbyder traditionelle bankydelser til både erhvervskunder og private kunder. Til private kunder tilbyder Sydbank betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank samt rådgivning vedrørende, værdipapirhandel og pensionsopsparing. Sydbank er også aktiv på engrosbankmarkedet, det finansielle bankmarked og formidler realkreditlån igennem Totalkreditsamarbejdet. Sydbank er en børsnoteret virksomhed, og den største investor er Nykredit Realkredit A/S, der ejer 5-6% af Sydbank.

Coop Bank er en dansk bank med hovedsæde i Albertslund og har ingen filialer. Coop Bank tilbyder også traditionelle bankydelser til privatkunder såsom betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank, ligesom kunderne kan hæve og indsætte kontanter i Coop-butikker i Danmark. Coop Bank er også aktiv på det finansielle bankmarked og formidler realkreditlån igennem Totalkreditsamarbejdet. Coop Bank har ca. 88.000 kunder, der alle er privatkunder, og et samlet udlån på ca. 1,3 mia. kr. Coop Bank er ejet af Coop amba.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. juni 2024, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Sydbank/Coop Bank

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 4171 5146 eller e-mail cenk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.