Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Norsk Gjenvinning Norge AS’ erhvervelse af enekontrol over P. Olesen og Sønner A/S, P. Olesen Materiel A/S og P. Olesen Ejendom A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Norsk Gjenvinning Norge AS’ (herefter betegnet ”NGN”) erhvervelse af kontrol over P. Olesen og Sønner A/S, P. Olesen Materiel A/S og P. Olesen Ejendom A/S (herefter samlet betegnet ”P. Olesen”).

NGN erhverver gennem sit helejet selskab, Nordic Demolition AS, enekontrol med alle aktierne i P. Olesen fra Jenanko Holding ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger på til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NGN er holdingselskab for NGN-koncernen, som er en førende leverandør af genanvendelses- og miljøtjenester i Norge. NGN-koncernen tilbyder miljøvenlige løsninger for affaldshåndtering og råstofudvinding, herunder affaldshåndtering, industriservice, renovation, modtagelse af råstoffer, nedrivning og miljøsanering. NGN-koncernen har foruden aktiviteter i Norge også aktiviteter i Sverige, Finland, Polen, UK og Danmark. NGN har i øjeblikket ikke nedrivningsaktiviteter i Danmark, men NGN har blandt andet aktiviteter indenfor genindvinding af metaller (fx fra kabler) i Danmark. NGN er kontrolleret af Summa Equity AB, som er en svensk kapitalfond.

P. Olesen & Sønner A/S er en entreprenørvirksomhed med speciale i alle typer af nedrivnings- og miljøsaneringsopgaver i hele Danmark. P. Olesen & Sønner A/S driver desuden tre genbrugscentraler i Hovedgård, Århus og Fredericia, hvorfra bygge- og anlægsaffald, herunder metaller (fx kabler), behandles og videresælges. P. Olesen & Sønner A/S sælger også brugte byggematerialer, der ikke behøver videre forarbejdning, fra genbrugsstationen i Hovedgård. P. Olesen Materiel A/S og P. Olesen Ejendom A/S udlejer driftsmateriel henholdsvis ejendomme, og begge udelukkende til P. Olesen & Sønner A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest tirsdag den 2. juli 2024, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: Norsk Gjenvinning Norge AS / P. Olesen.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent, Carina Hilt Jørgensen, tlf.: 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.