Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Surf Bidco AS’ erhvervelse af enekontrol over Serwent Holding AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse fra Surf Bidco AS om erhvervelsen af enekontrol over Serwent Holding AS (”Serwent”).

Fusionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Surf Bidco AS er en del af Norvestor, der er er et nordisk private equity-selskab med speciale i opkøb og udvikling af mellemstore nordiske virksomheder inden for mange forskellige sektorer, bla. Globeteam inden for IT-tjenester og PHM Group inden for ejendomsadministration. Norvestor har hovedkontor i Oslo og kontorer i Berlin, Helsinki, København, Luxembourg og Stockholm.

Serwent tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og genopretning af infrastruktur over og under jorden. Tjenesterne kan opdeles i kategorierne 1) rørtjenester, herunder inspektion, vedligeholdelse og fornyelse, både over og under jorden, 2) tømningstjenester, herunder tømning af septiktanke, sandfang og olie- og fedt-udskillere til korrekt bortskaffelse samt indsamling og transport af farligt affald til egnede affaldsanlæg, og 3) specialiserede ydelser, herunder grundig rengøring og ultrahøjtryksspuling af store tanke, fabrikker og tunneler, sugning af tørre eller våde masser som f.eks. grus samt kran-, container- og ventilationssystemydelser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. juli 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Surf Bidco Serwent Holding

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Andreas Kusk, tlf. 4171 5348 eller e-mail anku@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.