Øvrige nyheder

Ændring af investeringsscreeningsloven: Lovforslag er i førstebehandling

I dag førstebehandles lovforslag om ændring af investeringsscreeningsloven. Lovforslaget kom i høring den 8. marts og er i forhold til høringsversionen revideret til alene at omfatte kontrakter, der vedrører det forestående energiø-projekt i Nordsøen.

 Sikkerhedshjelm

Der vil fremover være krav om, at en kontraktpart, uanset hjemsted, skal ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå kontrakten, hvis kontrakten vedrører etablering, medejerskab eller drift af den kommende energiø i Nordsøen. Sådan lyder det reviderede lovforslag til ændring af investeringsscreeningsloven, der i dag den 11. maj 2023 drøftes ved førstebehandling i Folketinget.

Lovforslaget foreslår endvidere at erhvervsministeren efter anmodning fra klima- energi- og forsyningsministeren skal kunne beslutte, at alle deltagere ved et udbud af de førnævnte kontrakter om energiøen skal screenes. Herudover foreslås, at der etableres en mere effektiv ansøgningsproces for alle ansøgninger og anmeldelser, der vil medføre færre administrative byrder for ansøgere og anmeldere og en kortere frist for Erhvervsstyrelsens afgørelse af mere ukomplicerede sager.

Historisk anlægsprojekt i fokus ovenpå høring

I den version, der var i høring den 8. marts 2023, blev der lagt op til, at Erhvervsstyrelsen skulle have adgang til at screene enhver leverandør, der drev, servicerede og leverede til offentligt ejet kritisk infrastruktur på energiområdet. På baggrund af høringen er lovforslaget blevet ændret, så det nu begrænser sig til at omfatte screening af kontrakter, der vedrører energiø-projektet i Nordsøen. Projektet er danmarkshistoriens største anlægsprojekt og drejer sig om anlæggelse af en kunstig ø, der blandt andet skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindparker.

L 127 forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud blev fremsat af erhvervsministeren den 3. maj 2023 med en foreslået ikrafttrædelse den 1. juli 2023. Det revideret lovforslag bliver førstebehandlet i Folketinget i dag d. 11. maj 2023.

Følg folketingsbehandlingen af lovforslaget på Folketingets hjemmeside:

L 127 Forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud (ft.dk)

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.