Øvrige nyheder

Tærskelværdier for 2024 og 2025

Tærskelværdierne for 2024 og 2025 er nu offentliggjort i danske kroner. Tjek beløbsgrænserne, så du kender til ændringerne, når du skal foretage indkøb i det nye år.

Ny tærskelværdier for 2024 og 2025


Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for offentlige udbud gældende fra 1. januar 2024. Denne gang forhøjes de en smule i forhold til de nugældende tærskelværdier.

Se de nye tærskelværdier for 2024 og 2025


Hvornår skal de nye tærskelværdier anvendes?

De nye tærskelværdier er gældende for 2024 og 2025. Det vil sige at udbud, der bliver offentliggjort efter 1. januar 2024, er omfattet af de nye tærskelværdier for 2024 og 2025.

Ved udbud der offentliggøres til og med 31. december 2023 og med levering af ydelsen eller varen i 2024, er det de gældende tærskelværdier for 2022 og 2023, man skal rette sig efter.

Se de gældende tærskelværdier for 2022-2023 


Kort om tærskelværdier

  • Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen nye tærskelværdier for offentlige indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder efter udbudsdirektivet (udbudsloven), forsyningsvirksomhedsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet og koncessionsdirektivet.

  • Tærskelværdier er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. De fastsættes på baggrund af de to foregående års kursudvikling.

  • De nye tærskelværdier er gældende pr. 1. januar 2024. Europa-Kommissionen har den 16. november 2023 offentliggjort de tilsvarende værdier (modværdierne) i den nationale valuta for medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

    Gå til Europa-Kommissionens meddelelse fra den 16. november 2023 (europa.eu)

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.