Øvrige nyheder

Undersøgelse: Arbejdsklausuler - ligetil eller en udfordring?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsætter i dag en stor undersøgelse af arbejdsklausuler. Undersøgelsen inkluderer en spørgeskemaundersøgelse rettet mod alle, der har erfaring med arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, så både ordregivere, tilbudsgivere og andre aktører kan komme til orde.

 Arbejdsklausuler ligetil eller udfordring? Hvad oplever du? Deltag i undersøgelsen

Ny undersøgelse med fokus på anvendelse og håndhævelse af arbejdsklausuler


05/07/2023: Bemærk: Artiklen er opdateret med ny frist for deltagelse!


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu fokus på såkaldte arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Klausulerne stiller krav om, at medarbejdere skal sikres overenskomstsvarende løn- og ansættelsesvilkår, når de løser opgaver tilknyttet offentlige, udbudte kontrakter. Undersøgelsen udføres i regi af en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.

Formålet med undersøgelsen er at afdække potentielle udfordringer og forbedringspotentialer i forbindelse med anvendelse af arbejdsklausuler. Til brug for undersøgelsen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i dag åbnet for et spørgeskema, som skal afdække, hvordan praktikere på tværs af Udbudsdanmark ser på arbejdet med arbejdsklausuler.

Bliv hørt i debatten

Et godt vidensgrundlag om anvendelsen af arbejdsklausuler kræver, at alle med konkret erfaring kan komme til orde. Kontorchef i Center for Offentlig Konkurrence, Kenneth Skov Jensen, opfordrer derfor både ordregivere og tilbudsgivere over hele landet til at deltage og tilføjer:

”Hver enkelt besvarelse kan hjælpe med at skabe det mest nøjagtige øjebliksbillede af de aktuelle udfordringer og behov, der præger arbejdet med arbejdsklausuler anno 2023”

Undersøgelsen kommer blandt andet omkring brugen af underleverandører, omkostningsdrivende elementer og kontrolformer. Deltagelse i spørgeskemaet giver dermed ordregivere, tilbudsgivere og andre aktører mulighed for at blive hørt i debatten og påpege potentielle udfordringer og behov i arbejdet med arbejdsklausuler.

Deltag i undersøgelsen

Besvar spørgeskemaet ved at klikke på linket:

Gå til spørgeskema om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter


 

Hvordan foregår det? 

  • Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, og alle besvarelser behandles anonymt.
  • Spørgeskemaet kan besvares til og med den 10. juli 2023.

Har du spørgsmål?

  • Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Kasper Bek Aagaard, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: kbaa@kfst.dk eller på tlf.: +45 41715107.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.