Øvrige nyheder

Ændringer til e-formularer ved EU-udbud

Europa-Kommissionen har indført ændringer til e-formularerne ved EU-udbud. Ændringerne omfatter bl.a. nye felter og ændringer i allerede eksisterende felter. På den baggrund er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning blevet opdateret.

Europa-Kommissionen har indført ændringer til de e-formularer, som anvendes ved bekendtgørelser og meddelelser til brug ved EU-udbud. Ændringerne omfatter bl.a., at der er kommet nye felter, og at der er foretaget ændringer i allerede eksisterende felter. Ændringerne følger af gennemførelsesforordning (EU) 2023/2884 af 20. december 2023.

Opdateret vejledning er tilgængelig

På baggrund af ændringerne har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdateret vejledningen "E-formularer: Vejledning og opslagsværk til udfyldelse af e-formularer ved EU-udbud". Vejledningen er nu tilgængelig og indeholder opdaterede oplysninger om udelukkelsesgrunde, egnethedskrav, udvælgelseskriterier og tildeling af kontrakter. Derudover er der tilføjet et kapitel om de nye felter til særskilt sektorlovgivning, samt mindre ændringer i felternes navngivning og sproglige justeringer.

Gå til E-formularer: Vejledning og opslagsværk til udfyldelse af e-formularer ved EU-udbud

Løbende opdateringer skal imødekomme behov

Offentlige ordregivere skal forvente, at der løbende vil komme ændringer og opdateringer af e-formularerne. Europa-Kommissionen har tilrettelagt den videre udvikling af e-formularerne som en fleksibel proces, ledet af Publikationskontoret og Europa-Kommissionen i fællesskab. Denne tilgang skal sikre, at behov og uhensigtsmæssigheder indsamles og løses løbende.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i dialog med Publikationskontoret om ændringer af de danske oversættelser af felter og overskrifter i e-formularerne. De første forbedringer forventes implementeret i sommeren 2024. De vil dog muligvis først være tilgængelige på de elektroniske udbudsplatforme senere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.