Øvrige nyheder

Forsinkelse af økonomiske rammer for 2024

Vi kan - helt ekstraordinært - ikke nå at udsende endelige økonomiske rammer for en del vandselskaber inden for fristen den 15. oktober.

Forsinkelsen skyldes, at Konkurrenceankenævnet den 19. september 2023 afsagde kendelse om, at spildevandsselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S’ økonomiske ramme for 2023 skal genoptages af Forsyningssekretariatet.

Kendelsen handler om tillæg til elomkostninger som følge af prisstigninger og har betydning for vores fastsættelse af de økonomiske rammer for mange selskaber, da mange selskaber har ansøgt om tillæg for meromkostninger til el.

Sagsbehandlingen af ansøgningerne sker ud fra en konkret og individuel vurdering og kan derfor ikke nås inden udgangen af på søndag.

Udkast til afgørelser for så vidt angår justering af økonomiske ramme efter ØR-bekendtgørelsens § 15 vil blive udsendt i fornyet høring hos de berørte selskaber.

Vi er opmærksomme på, at I skal have tid til at få godkendt jeres takster for det kommende år hos jeres kommune, hvorfor vi arbejder på højtryk. Da vi fortsat arbejder på udkast til afgørelser, og endnu ikke ved, hvad høringen hos jer giver anledning til, kan vi ikke sige, hvornår I får de endelige afgørelser.

 

Vi håber på jeres forståelse for denne ekstraordinære forsinkelse.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.