Øvrige nyheder

Alle afgørelser om økonomiske rammer for 2024-2025 samt statusmeddelelser for økonomiske rammer for 2024 er endelige

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.