Øvrige nyheder

Indberetningsvejledninger i høring

Læs mere om høringen, online vejledningsmøde samt login i VandData og angivelse af revisorer.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.