Øvrige nyheder

Høringsnotat om ændring af benchmarkingmetoden

Vi har i starten af året sendt materiale om ændring af metoden for den økonomiske benchmarking af vandselskaberne i høring. Vi takker for de konstruktive høringssvar, og vi har i forlængelse af høringssvarene offentliggjort et høringsnotat.

Vi har i starten af året sendt materiale om ændring af metoden for den økonomiske benchmarking af vandselskaberne i høring. Vi takker for de konstruktive høringssvar, og vi har i forlængelse af høringssvarene offentliggjort et høringsnotat.

Vi udvikler løbende på benchmarkingmetoden, så resultaterne hvert år bliver så retvisende som muligt.

Vi vurderer, at en ny metode for benchmarking af drikkevandsselskaberne skal indføres, den såkaldte DEA-Order-M. Det er vores vurdering, at metoden er mere enkel og gennemsigtig samt mere retvisende. Beregninger på grundlag af drikkevandselskabernes tidligere indberettede data til brug for de økonomiske rammer for 2023 har vist, at effektiviseringskravene samlet set på tværs af drikkevandselskaberne ikke ville have været højere ved anvendelsen af DEA-Order-M for dette år.

Vi har i en årrække brugt to forskellige benchmarkingmodeller; DEA og SFA. SFA giver dog i stigende grad anledning til en række udfordringer, hvilket er baggrunden for, at vi har undersøgt, om der er et andet mere enkelt og gennemsigtigt alternativ.

Vi har løbende været i dialog med bl.a. DANVA og Danske Vandværker, og vi har både i høringsperioden og efter høringsfristen afholdt møder med DANVA og enkelte vandselskaber. Det har blandt andet givet anledning til nye tiltag, som er fremhævet i vores høringsnotat.

Årets endelige benchmarkingmodel til større drikkevandselskaber forventes som sædvanligt at blive sendt i høring til sommer.

Læs mere i materialet herunder:

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Vandsektortilsynet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.