Pressemeddelelse

Digitalt vækstudspil kan styrke konkurrencen og forbrugerforholdene

Regeringen har i dag lanceret sit digitale vækstudspil ”Strategi for Danmarks digitale vækst”. Udspillet indeholder flere elementer, som kan få betydning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde for at skabe velfungerende markeder.

Under overskriften” Effektiv konkurrence på det digitale område” vil regeringen iværksætte følgende:

  • Nationalt vil der fremsættes forslag om ændring af konkurrenceloven, så reglerne for anmeldelse af fusioner tilpasses digitale forretningsmodeller.
  • Ligeledes vil Danmark på EU-plan fortsætte arbejdet for, at de generelle konkurrenceregler som udgangspunkt gælder fx for platforme og portaler. Det vil forøge vækst og mindsker presset for mindre hensigtsmæssige særregler.
  • Desuden investeres i digitale løsninger til at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven fx værktøjer til at identificere koordinering af priser på internettet.
  • Sikre konkurrence og forhindre markedsmisbrug blandt digitale platforme.

Der afsættes i alt 4 millioner kroner til indsatsen på konkurrenceområdet.

På det forbrugerpolitiske område vil regeringen fremme, at forbrugerne får gavn af digitaliseringen. Det skal blandt andet ske gennem et forbrugerpolitisk udspil i første halvår 2018, der skal:

  • Arbejde for, at de oplysninger, virksomhederne skal give til forbrugerne digitalt, har reel værdi for forbrugerne.
  • Gøre det nemmere for forbrugerne at anvende egne data fra offentlige registre til at indhente tilbud fra virksomhederne.
  • Gøre tilstands- og elinstallationsrapporterne mere forbrugervenlige og skabe én digital indgang.
  • Øge mulighederne for at udvikle nye innovative løsninger, der kan gøre det nemmere for forbrugerne at afsøge markedet for boliglån.

Læs regeringens pressemeddelelse her 

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.