Pressemeddelelse

Konkurrenceankenævn hjemviser sag om tagpap-branchen

Konkurrenceankenævnet har hjemvist en sag til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) ulovligt har holdt konkurrenter ude af markedet gennem blandt andet branchestandarden ”TOR-anvisningerne”.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller:

Konkurrenceankenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling og afgørelse i Konkurrencerådet. Vi vil nu nærlæse kendelsen og overveje sagens videre forløb.

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse blandt andet:

Konkurrenceankenævnet finder på denne baggrund, at Konkurrencerådets analyse af den økonomiske og retlige sammenhæng, der er begrænset til, hvad rådet anser for strengt nødvendigt for at fastslå, at der er tale om en aftale med et konkurrencebegrænsende formål, ikke er tilstrækkelig. Konkurrencerådet har således ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at der foreligger en
til formål”-overtrædelse.”

Konkurrenceankenævnet har hjemvist en sag til fornyet behandling og afgørelse ved Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapproducenters Brancheforening og Tagpapbranchens oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå en konkurrencebegrænsende aftale.

Sagen blev oprindeligt afgjort af Konkurrencerådet i maj 2017. Herefter ankede Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapproducenters Brancheforening og Tagpapbranchens oplysningsråd (TOR) Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Det er denne ankesag, Konkurrenceankenævnet nu har afsagt kendelse i.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse her 

Læs Konkurrencerådets afgørelse af 31. maj 2017

Pressefoto af Jacob Schaumburg-Müller i trykkvalitet

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.