Pressemeddelelse

Politisk aftale om Digital Markets Act

Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet har indgået en politisk aftale, der skal sikre fair og effektiv konkurrence på digitale markeder. Forordningen (Digital Markets Act) ventes at træde i kraft i nær fremtid.

I EU er der netop indgået en aftale om ny regulering af de såkaldte gatekeepere, som er de helt store online platforme. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bidraget til det lovforberedende arbejde til forordningen.

Forordningen vil gælde helt store digitale platforme, der er aktive i mere end tre medlemsstater.  Det kan for eksempel være sociale netværk eller søgemaskiner.

Den skal sikre fair konkurrencevilkår for de erhvervsbrugere og slutbrugere, der anvender en gatekeepers platforme. Det gør forordningen blandt andet ved at fastsætte en række krav og forpligtelser for gatekeepere – for eksempel om adgang til data og anvendelse af fair og ikke-diskriminerende vilkår.

Det vil være EU-Kommissionen, der skal håndhæve de nye regler, og hvis ikke en gatekeeper lever op til dem, kan kommissionen udstede bøder på op til 10 (og i særlige tilfælde 20) procent af den globale omsætning.

Den endelige tekst i forordningen skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. 20 dage efter offentliggørelsen heraf vil forordningen træde i kraft, og gatekeeperne vil skulle overholde reglerne senest seks måneder herefter.

Digital Markets Act ventes at blive fulgt Digital Services Act, som vil adressere de bredere samfundsmæssige udfordringer ved digitale markeder, herunder stille krav til indhold på digitale platforme.

Allerede i 2020 blev der vedtaget en såkaldt Platform to Business (P2B) forordning, der giver erhvervsbrugere adgang til gennemsigtighed, retfærdighed og effektive klagemuligheder, når de sælger varer eller tjenester på store såvel som små digitale platforme. Reglerne i denne forordning håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.