Pressemeddelelse

Konkurrencerådet griber ind over for bankers valutatillæg

Konkurrencemyndighederne har haft en formodning om, at bankernes valutatillæg har været urimeligt høje. Konkurrencerådet har nu påbudt de to største banker at sænke deres tillæg.

Valutatillæg

  • Valutatillæg på Visa/Dankort er bankens gebyr for at veksle danske kroner til udenlandsk valuta, når en forbruger benytter kortet i udlandet eller handler i en udenlandsk netbutik.
  • Typisk har banker i Danmark et valutatillæg i størrelsesordenen 1-2 procent, men det afhænger for eksempel af, om der handles i Europa eller ej.
  • Et valutatillæg på 1,5 procent vil således betyde, at en forbruger, der køber for et beløb svarende til 1.000 kroner i en udenlandsk forretning eller netbutik, skal betale 15 kroner i valutatillæg, for at der kan hæves danske kroner på forbrugerens konto til betalingen.
  • Samlet set løber banksektorens indtægter fra valutatillæg op i et tre-cifret millionbeløb.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.