Pressemeddelelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal rådgive om EU-regulering af tech-giganter

EU-Kommissionen har nedsat en gruppe, som skal give Kommissionen råd og anbefalinger i forhold til reguleringen af de helt store online-platforme. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, Jakob Hald, er udpeget som medlem af gruppen. Den nye EU-forordning træder i kraft i dag, tirsdag 2. maj.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens etablering af Center for Tech har vi i en årrække haft fokus på tech-giganterne og digitaliseringens betydning for markederne. Vi udnytter også selv data og digitale værktøjer i vores håndhævelsessager og har været meget involveret i arbejdet med lovgivningen på området, herunder Digital Market- og Digital Services Act. Med den viden, vi har opbygget, føler vi os godt rustede til hjælpe med at rådgive Kommissionen om håndhævelse af den nye EU-regulering af de helt store online platforme.

EU-Kommissionen har nedsat en high level-gruppe, som skal give Kommissionen råd og anbefalinger i spørgsmål vedrørende håndhævelse af EU-forordningen Digital Markets Act. Forordningen regulerer de helt store online-platforme, og skal sikre åbne og fair markeder i den digitale sektor i EU.

High level-gruppen skal blandt andet sikre, at de afgørelser, som træffes i henhold til Digital Markets Act ligger i tråd med reguleringen på andre områder. Gruppens 30 medlemmer er derfor hentet fra fem europæiske netværk af myndigheder inden for regulering af konkurrence, databeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, elektronisk kommunikation samt audiovisuelle medietjenester.

Seks af gruppens medlemmer kommer fra netværket af europæiske konkurrencemyndigheder (ECN). Blandt de seks er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, Jakob Hald. Medlemmerne er udnævnt for to år.

Fra i dag begynder processen med at identificere de virksomheder, der falder ind under Digital Markets Act’s anvendelsesområde. Processen afsluttes senest i begyndelsen af september 2023, hvor EU-Kommissionen vil udpege de såkaldte gatekeepere, som er de store online-platforme, som forordningen regulerer. Gatekeeperne har herefter et halvt år til at leve op til kravene i Digital Markets Act. Det kan for eksempel være krav om at give brugerne adgang til data og krav om at anvende ikke-diskriminerende vilkår.

For yderligere information:

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.