Pressemeddelelse

Nordea sænker sine valutatillæg

Nordea har nedsat gebyret for at betale med Visa/Dankort i udenlandsk valuta i EU. Derfor stopper Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for nu sin undersøgelse af, om Nordea efterlever Konkurrencerådets påbud fra marts 2022 om at nedsætte netop dette gebyr til et rimeligt niveau.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Niveauet for et rimeligt valutatillæg vil afhænge af den enkelte banks omkostninger ved at levere ydelsen. Som uafhængig betalingsmyndighed opfordrer vi alle banker til at sikre, at deres valutatillæg ikke er sat for højt.”


Konkurrencerådet påbød i marts 2022 landets to største banker at nedsætte deres valutatillæg, så det ikke er i strid med betalingslovens regler vedrørende urimeligt høje priser. Afgørelsen vedrørte betalinger med Visa/Dankort i udenlandsk valuta i perioden fra 2016 til 2019.

Danske Bank fjernede umiddelbart efter Konkurrencerådets påbud sit valutatillæg, mens Nordea sænkede sine valutatillæg til niveauerne før prisforhøjelserne i 2017.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte derfor en undersøgelse af, om Nordea levede op til Konkurrencerådets påbud. Nordea har nu nedsat sit valutatillæg inden for EU til 0,5 procent, mens det før påbuddet var 1,5 procent, og på den baggrund stopper Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for nu sin undersøgelse.

Både Danske Bank og Nordea har anket Konkurrencerådets afgørelse fra marts 2022. Sagerne verserer ved Østre Landsret.

Som uafhængig betalingsmyndighed vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat følge udviklingen i bankernes valutatillæg. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn efter betalingsloven.


For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Valutatillæg

  • Valutatillæg på Visa/Dankort er bankens gebyr for at veksle danske kroner til udenlandsk valuta, når en forbruger benytter kortet i udlandet eller handler i en udenlandsk netbutik.
  • Størrelsen af de danske bankers valutatillæg afhænger typisk af, om der handles i Europa eller ej.
  • Et valutatillæg på 0,5 procent vil således betyde, at en forbruger, der køber for et beløb svarende til 1.000 kroner i en udenlandsk forretning eller netbutik, skal betale 5 kroner i valutatillæg, for at der kan hæves danske kroner på forbrugerens konto til betalingen.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.