Pressemeddelelse

Lyreco opgiver at overtage Lomax

De to kontorforsyningsvirksomheder Lyreco og Lomax bliver ikke slået sammen. Lyreco har trukket sin anmeldelse af fusionen tilbage, så Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indstiller behandlingen af sagen. Styrelsen har forinden udtrykt betænkeligheder ved, at fusionen kunne skade konkurrencen.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Vores undersøgelser har vist, at en fusion mellem Lyreco og Lomax ville skade konkurrencen betydeligt, hvis den blev gennemført. Der har været indgående drøftelser med parterne undervejs, og vi har brugt mange ressourcer på at vurdere de analyser mv., som vi har modtaget fra parterne. De har nu valgt at opgive fusionen, så vi indstiller arbejdet med sagen uden at træffe en afgørelse.

Lyreco SAS har trukket sin anmeldelse til konkurrencemyndighederne om at erhverve enekontrol med Lion Danmark I ApS (Lomax). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor indstillet behandlingen af fusionssagen halvanden måned før Konkurrencemyndighedernes frist for at træffe en afgørelse udløb.

Den påtænkte fusion har i flere omgange været drøftet i Konkurrencerådet, og konkurrencemyndighederne har overfor parterne udtrykt betænkeligheder ved, at fusionen kunne skade konkurrencen. En fusion skal ifølge reglerne godkendes, hvis den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Hvis fusionen derimod hæmmer konkurrencen betydeligt, skal fusionen forbydes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført omfattende markedsundersøgelser, herunder en spørgeundersøgelse blandt 8.000 kunder, og styrelsen har foretaget en række økonomiske analyser i sagen. Blandt andet har styrelsen undersøgt, hvordan kunderne indkøber kontorforsyning, og hvem kunderne foretrækker at handle hos. Undersøgelserne viste, at Lyreco og Lomax er tætte konkurrenter. Parterne har fremlagt egne data og analyser, og styrelsen har i en ny undersøgelse testet både egne og parternes beregninger. De yderligere undersøgelser gav ikke anledning til at ændre konklusionen om, at fusionen kunne skade konkurrencen betydeligt.

Allerede efter de første undersøgelser gjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen parterne bekendte med styrelsens konkurrencemæssige betænkeligheder og indledte samtidig en dialog med parterne.

Begge virksomheder beskæftiger sig med kontorforsyning. I Danmark sælger Lyreco til både små og store erhvervskunder. Lomax sælger primært til små erhvervskunder og i begrænset omfang til store erhvervskunder samt forbrugere.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Dansk fusionskontrol

  • Konkurrencemyndighederne skal godkende alle større fusioner. Det gælder blandt andet fusioner, hvor mindst en af de deltagende virksomheder har en årlig omsætning over 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.
  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.