Pressemeddelelse

Elbilister går glip af konkurrencegevinster

Markedet for opladning af elbiler er nyt og i hastig vækst. Men konkurrencen har det svært, og det koster elbilisterne dyrt. Det viser Konkurrencerådets analyse ”Konkurrencen på markedet for opladning af elbiler”.

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, siger:

Markedet for opladning af elbiler er rigtig svært at navigere på, når man er forbruger. Vores analyser viser, at det danske marked adskiller sig væsentligt fra det, vi ser i sammenlignelige lande, blandt andet som følge af den måde, vi har indrettet reguleringen på. Det skader konkurrencen og medfører, at det er dyrere at oplade en elbil, end det behøver at være.
Konkurrencerådet fremlægger syv anbefalinger, som vil gøre det nemmere for forbrugerne at vælge de bedste løsninger, og som styrker konkurrencen på det danske marked for opladning.
Konkurrencerådets anbefalinger gør, at forbrugerne i langt højere grad kan oplade elbilen uden at skulle have adgang til særlige betalingsformer og køre efter bestemte operatørers standere. De vil også nemmere kunne skifte til en anden ladeoperatør hjemme.
Konkurrencerådet anbefaler at afskaffe den nuværende ordning med refusion af elafgift. Det vil give et mærkbart bidrag til at løse de konkurrencemæssige udfordringer. Refusionsordningen har flere slagsider. Den gør det svært at gennemskue priserne, og den medvirker til, at et skift af ladeoperatør i mange tilfælde kan koste flere tusinde kroner. Endelig er den med til at skabe et marked præget af service- og abonnementsaftaler, som vi ikke ser i andre lande, og som ikke understøtter velfungerende konkurrence.
Koncentrationen på markedet for opladning er høj, særlig inden for hjemmeopladning er der en stor operatør. Konkurrencerådet anbefaler, at salg af hjemme- og udeladning i én kontrakt forbydes i en femårig periode. Det skyldes, at konkurrencen begrænses, når især store aktører har denne type aftaler. Blandt andet vil det være unødigt svært for mindre og nye aktører at konkurrere om den store aktørs kunder. Aftalerne svækker også prisgennemsigtigheden for forbrugerne, reducerer kundernes incitament til at bruge ladeløsninger fra andre operatører og medvirker til, at markedet i realiteten opdeles i separate netværk.
Forbrugerne har det svært. Priserne er uigennemskuelige og ved opladning ude kræves ofte apps eller ladebrikker for at betale. Ved køb af elbilen skal mange træffe et valg om ladeløsning for første gang, og det er ingen nem beslutning. Tilmed er det et valg, som kan være dyrt at gøre om, hvis det indebærer en ny hjemmeoperatør.
Op mod halvdelen af elbilister med hjemmeopladning kunne få opladningen billigere, givet deres kørselsbehov og lademønstre. Vores beregninger viser, at disse forbrugere i gennemsnit har betalt 70 procent mere end den billigste løsning for dem.

Konkurrencerådet har analyseret konkurrencen på markedet for opladning af elbiler i Danmark. Analysen peger på, at konkurrencen ikke er velfungerende.

I Danmark er der en særlig ordning for refusion af elafgift på opladning af elbiler. Refusionsordningen fremstår ikke særligt effektivt til at fremme udbredelsen af elbiler, og samtidig svækker den konkurrencen på lademarkedet væsentligt. Refusionsordningen har bidraget til at skabe et lademarked, der er præget af abonnements- og serviceaftaler. Konsekvensen er blandt andet, at mange forbrugere ikke bruger ladestandere fra andre udbydere end dem, de i forvejen har indgået aftale med.

Forbrugerne har svært ved at navigere på markedet, blandt andet fordi pris- og abonnementsstrukturer er svære at gennemskue. De skal for eksempel kende til refusion, serviceaftale, ladebrikker, apps, abonnementer og elpriser – samt kørselsbehov – før de kan træffe det bedste valg. Når de oplader ude, kan det tilmed være dyrt og besværligt at veksle mellem forskellige leverandører.

Den relativt lave forbrugermobilitet bidrager til, at mindre aktører har svært ved at vokse sig større, og det er svært for nye udbydere at komme ind. Men også andre forhold – flere særligt gældende for Danmark – svækker konkurrencen og dermed også de mindre operatørers muligheder for at vokse.

Markedet for opladning er nyt, men det vokser hastigt i takt med, at elbiler vinder frem. På nuværende tidspunkt udgør el- og plug-in-hybrid-biler omtrent 50 procent af de nyregistrerede biler. Samtidig er reguleringen af markedet under udvikling. I april 2024 træder en forordning fra EU om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler i kraft. Den skal blandt andet sikre gode muligheder for at oplade elbiler i hele EU.

Konkurrencerådet giver i analysen syv anbefalinger til at skabe et mere velfungerende marked for opladning af elbiler gennem mere effektiv konkurrence og mere aktive forbrugere.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Konkurrencerådets anbefalinger til at styrke konkurrencen på markedet for opladning af elbiler

Anbefaling 1: Den nuværende refusionsordning for opladning ved hjemmet skal afskaffes.

Anbefaling 2: Mulighederne for at sammenligne priser på hjemmeopladningsaftaler skal forbedres.

Anbefaling 3: Forbrugerne skal have bedre mulighed for at kunne beholde deres ladeboks, når de skifter udbyder af serviceaftaler og andre ydelser tilknyttet ladeboksen.

Anbefaling 4: Der skal indføres et forbud mod bundling af ydelser på hjemme- og udeopladning i en periode på op til fem år.

Anbefaling 5: Betaling på normalladere skal være lige så nemt som at anvende et betalingskort.

Anbefaling 6: Der skal som udgangspunkt være ladestandere fra mindst to udbydere i hvert lokalområde.

Anbefaling 7: Mindst to ladeoperatører skal tilbydes mulighed for at opsætte ladestandere på samme rasteplads langs motorvejene.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.