Pressemeddelelse

Vejstribekonsortium kendt skyldig i strafbar overtrædelse af konkurrenceloven

Østre Landsret har afgjort, at der var tale om en strafbar overtrædelse af konkurrenceloven, da LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark indgik en ulovlig konsortieaftale. Særlige forhold gør dog, at hverken virksomheder eller tre ledende medarbejdere skal straffes. Dommen vedrører det såkaldte vejstribekonsortium.

Fakta om Dansk Vejmarkerings Konsortiums bud på kørebaneafmærkning i 2014

Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre områder af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet.

LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. De to virksomheder dannede konsortiet ”Dansk Vejmarkerings Konsortium” og bød på alle tre områder og gav desuden et samlet bud på hele opgaven. Ingen andre virksomheder bød på opgaven i hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet tildelte konsortiet, der havde det samlet set billigste bud, opgaven i alle tre områder. Havde de to virksomheder lagt hver sit bud, så kunne det måske være blevet endnu billigere. Der kunne være skabt konkurrence om opgaven i hovedstadsområdet, hvor konsortiet var alene om at byde.

Et konsortiesamarbejde mellem konkurrenter kan være lovligt, hvis det giver væsentlige effektivitetsfordele. I vejstribesagen indebar konsortieaftalen ikke, at virksomhederne skulle løse opgaver i fællesskab, pulje deres ressourcer eller lignende. Dermed var der ikke tale om et egentligt produktionssamarbejde, men nærmere et salgssamarbejde. Og dermed var der ingen effektivitetsgevinster, som kunne begrunde samarbejdet.

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.