Pressemeddelelse

Nyt tilsyn med danske digitale formidlingstjenester

DSA-tilsynet, der har hjemme i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vil fra 17. februar føre tilsyn med omkring 400 danske digitale formidlingstjenester. Det kan eksempelvis være onlinemarkedspladser, sociale medier eller søgemaskiner. DSA-tilsynet skal holde øje med, at tjenesterne lever op til nye EU-regler, som gør det mere trygt og sikkert at færdes på internettet.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jesper Gregers Linaa, siger: 

Rigtig mange benytter dagligt en eller flere digitale formidlingstjenester. Af hensyn til brugerne stilles der nu en række krav til disse tjenester. Kravene skal bidrage til at begrænse ulovligt indhold.
De nye regler indebærer blandt andet, at brugerne skal kunne anmelde ulovligt indhold til tjenesten og kunne klage til tjenesten, hvis indholdet ikke fjernes. Hvis tjenesten ikke har en sådan klageadgang, eller hvis den ikke lever op til de øvrige nye krav, så tager vi som DSA-tilsyn imod klager fra brugerne og kan om nødvendigt gribe ind.

DSA-tilsynet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, at danske digitale formidlingstjenester overholder EU-forordningen om digitale tjenester (Digital Services Act (DSA)). Det betyder blandt andet, at man fra 17. februar 2024 kan klage til tilsynet, hvis man mener, at danske digitale formidlingstjenester – såsom sociale medier, onlinemarkedspladser eller søgemaskiner – ikke overholder DSA.

DSA-tilsynet vurderer, at der findes omkring 400 danske formidlingstjenester, som skal efterleve reglerne i DSA fra 17. februar.

Tilsynet har også til opgave at behandle ansøgninger fra organisationer og andre, der ønsker status af ”pålidelige indberettere”. For at blive pålidelig indberetter skal man blandt andet have særlig ekspertise inden for en bestemt kategori af ulovligt indhold. Brugen af pålidelige indberettere skal sikre, at tjenesterne modtager særligt kvalificerede anmeldelser om ulovligt indhold. Når en digital formidlingstjeneste modtager en klage fra en pålidelig indberetter, har tjenesten pligt til at prioritere behandlingen af den pågældende klage.

DSA-tilsynet behandler desuden ansøgninger fra blandt andre organisationer om at blive udpeget som et tvistbilæggelsesorgan, der kan mægle i sager mellem brugere og onlineplatforme.

Hvis en tjeneste ikke overholder DSA, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen give et påbud. Tjenester kan desuden få en bøde på op til seks procent af virksomhedens globale omsætning, hvis de ikke overholder reglerne. En bøde af denne størrelse forudsætter dog grove og vedvarende overtrædelser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle klager over danske digitale formidlingstjenester. Hvis en klage vedrører en tjeneste i et andet land, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sende klagen til den rette tilsynsmyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er desuden repræsenteret i ”Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester”, hvor EU’s medlemslande og Europa-Kommissionen samarbejder om tilsynet med DSA. Det første møde i rådet afholdes den 19. februar 2024.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder om de nye regler på styrelsens hjemmeside: www.kfst.dk/forbrugerforhold/digitale-formidlingstjenester-dsa

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Reglerne i Digital Services Act (DSA)

 • Forordningen om digitale tjenester stiller blandt andet krav om, at brugerne skal kunne anmelde ulovligt indhold og klage til formidlingstjenesten, hvis den ikke fjerner det ulovlige indhold.

 • Brugerne har krav på en begrundelse, hvis en digital formidlingstjeneste fjerner deres indhold, og det skal være muligt at klage til tjenesten over dens beslutning om at fjerne indholdet.

 • De digitale formidlingstjenester skal offentliggøre deres politikker for, hvornår de fx fjerner indhold, som deres brugere har lagt op.

 • Formidlingstjenester, der er tilgængelige for mindreårige, får en særlig pligt til at sikre sig, at deres tjeneste er tryg og sikker at anvende.

 • Enhver, der bruger en formidlingstjeneste, som er omfattet af DSA, kan klage til DSA-tilsynet. Det gælder altså både privatpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder.

 • DSA fastsætter ikke regler om, hvornår et produkt er ulovligt eller hvornår en ytring er ulovlig. Derfor kan brugerne ikke klage over ulovlige produkter eller ytringer på digitale formidlingstjenester til DSA-tilsynet, men man kan klage til tilsynet, hvis en tjeneste fx slet ikke forholder sig til en anmeldelse om et ulovligt produkt.

Digitale formidlingstjenester

 • En digital formidlingstjeneste opbevarer eller videreformidler digitalt indhold fra dens brugere.
 • Formidlingstjenester er i DSA inddelt i tre kategorier:
  • Ren videreformidling:
   Tjenester, der videreformidler information på vegne af dig som bruger – eksempelvis tekst, beskeder eller billeder – uden at opbevare informationen. Det er tjenester såsom direkte beskedtjenester, fx SMS eller iMessage. Det kan også være mere tekniske tjenester, eksempelvis såkaldte VPN-tjenester eller ISP-tjenester, der leverer internetadgang.

  • Cachingtjenester:
   Tjenester, som kortvarigt opbevarer information for eksempelvis at levere information hurtigere til brugerne, fx såkaldte CDN-tjenester. Søgemaskiner, såsom Google Search og Bing, benytter også ofte caching for at kunne levere hurtigere og mere præcise søgeresultater.

  • Hostingtjenester:
   Tjenester, som opbevarer information for brugerne. Det kan være tjenester såsom Google Drive, Dropbox eller OneDrive, hvor du kan opbevare billeder og dokumenter online. Det kan også være digitale onlineplatforme, som både opbevarer og formidler informationen til offentligheden efter aftale med brugeren – såsom Facebook, TikTok, Instagram –og onlinemarkedspladser eller offentlige debatfora.

    

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.