Pressemeddelelse

Sag om Temu oversendes til Europa-Kommissionen

Det danske DSA-tilsyn har efter indledende undersøgelser oversendt en sag om Temu til Europa-Kommissionen og det irske DSA-tilsyn. Sagen vedrører mulige overtrædelser af EU’s DSA-forordning og er en følge af en klage fra Forbrugerrådet Tænk og en række andre europæiske forbrugerorganisationer.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

De nye regler fra EU indebærer, at digitale platforme som eksempelvis Temu skal leve op til en række krav. Vi vurderer på baggrund af vores indledende undersøgelser, at Temu muligvis ikke lever op til disse krav. Reglerne har blandt andet til formål at sikre, at kun lovlige og sikre produkter sælges til forbrugere i EU.
Temu er en platform med over 45 millioner månedlige brugere inden for EU, og Europa-Kommissionen har netop udnævnt platformen som en ”meget stor onlineplatform”. Det giver Temu og de øvrige platforme i denne kategori et særligt ansvar.

Det danske DSA-tilsyn har oversendt en sag om den kinesiske onlineplatform Temu til Europa-Kommission og det irske DSA-tilsyn. Oversendelsen sker efter, at det danske DSA-tilsyn har foretaget indledende undersøgelser og på den baggrund vurderet, at Temu muligvis overtræder EU-forordningen Digital Services Act (DSA). Sagen er en følge af en fælles klage fra Forbrugerrådet Tænk og flere andre europæiske forbrugerorganisationer.

I sidste uge udnævnte Europa-Kommissionen Temu til at være en ”meget stor onlineplatform” (såkaldt VLOP). Udnævnelsen indebærer blandt andet, at Europa-Kommissionen kan tage en sag som denne op.

Som VLOP skal Temu opfylde de strengeste regler i DSA, herunder begrænse de såkaldte systemiske risici ved sin platform, som for eksempel risikoen for, at der udbredes ulovligt indhold via platformen.

DSA-tilsynet behandler klager over Temus potentielle overtrædelser af reglerne i DSA. Der kan være ulovlige forhold ved en digital formidlingstjeneste, som DSA-tilsynet ikke kan behandle. Herhjemme vil det være Sikkerhedsstyrelsen, som behandler klager over ulovlige farlige produkter.

Kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Nicoline Zederkof Jensen, siger:

Du skal altid være særlig opmærksom på, om produktet lever op til sikkerhedskravene, hvis du handler uden for EU. Vi undersøger for tiden flere produkter fra online markedspladser, men udbuddet er enormt. Det er derfor afgørende, at du som forbruger følger vores råd om altid selv at undersøge dit køb kritisk. Er der farlige løse dele for børn, skarpe kanter eller andet? Så modtager vi meget gerne en anmeldelse på vores side produkter.dk.

DSA-tilsynet i Danmark varetages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har til opgave at føre tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, som er etableret i Danmark, opfylder deres forpligtelser i DSA. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke behandle klager over platforme, der er etableret i andre medlemslande, men kan videresende klagerne til DSA-tilsynet i det rette land og assistere i sagsbehandlingen. Derudover kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af egen drift tage sager op om både danske og udenlandske platforme.

For yderligere information:

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Reglerne i Digital Services Act (DSA)

Forordningen om digitale formidlingstjenester stiller særlige krav til onlinemarkedspladser, der sælger produkter til forbrugere, herunder krav om at indhente og sikre korrekte oplysninger om sælgeren, samt ved stikprøver, at kontrollere i alle officielle og frit tilgængelige onlinedatabaser om de udbudte produkter er ulovlige.

DSA stiller desuden krav om, at brugerne skal kunne anmelde ulovligt indhold og klage til formidlingstjenesten, hvis den ikke fjerner det ulovlige indhold.

Brugerne har krav på en begrundelse, hvis en digital formidlingstjeneste fjerner deres indhold, og det skal være muligt at klage til tjenesten over dens beslutning om at fjerne indholdet.

De digitale formidlingstjenester skal offentliggøre deres politikker for, hvilke kriterier, de anvender, når de vurderer, om noget bestemt indhold skal fjernes.

Digitale formidlingstjenester, der er tilgængelige for mindreårige, har en særlig pligt til at sikre sig, at tjenesten er tryg og sikker at anvende for mindreårige.

Enhver, der bruger en digital formidlingstjeneste, som er omfattet af DSA, kan klage til DSA-tilsynet. Det gælder altså både privatpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder.

DSA fastsætter ikke regler om, hvornår et produkt er ulovligt eller hvornår en ytring er ulovlig. Derfor kan brugerne ikke klage over ulovlige produkter eller ytringer på digitale formidlingstjenester til DSA-tilsynet, men man kan klage til tilsynet, hvis en tjeneste for eksempel ikke rettidigt eller omhyggeligt behandler anmeldelser om ulovligt indhold.

Klager over digitale formidlingstjenester

Hvis brugere oplever, at en digital formidlingstjeneste ikke følger reglerne i Digital Services Act, så kan de klage over tjenesten til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens DSA-tilsyn.

DSA-tilsynet behandler klager over tjenesterne, herunder deres rolle i forhold til udbredelsen af indholdet. DSA-tilsynet behandler ikke klager over selve det ulovlige indhold eller ulovlige produkter - det vil typisk være andre myndigheder, som tager sig af det.

Du kan altid klage via DSA-tilsynets formular, hvis du mener, at en digital tjeneste overtræder reglerne i DSA. Har den digitale tjeneste hovedsæde i et andet EU-land, vil DSA-tilsynet videresende klagen til det pågældende land.

Eksempler på, hvad brugerne kan klage over til DSA-tilsynet:

  • Tjenesten har ikke en brugervenlig og lettilgængelig mekanisme til at anmelde ulovligt indhold, fx billeder og annoncer.
  • Tjenesten behandler ikke anmeldelser om ulovligt indhold omhyggeligt og inden for rimelig tid.
  • Brugerne får ikke mulighed for at klage, hvis tjenesten beslutter, ikke at fjerne indhold, som er anmeldt som ulovligt.
  • De største onlineplatforme begrænser ikke risikoen for at deres tjeneste systematisk medvirker til spredning af ulovligt indhold.
  • Tjenesten suspenderer eller lukker brugerens konto uden begrundelse.
  • Tjenesten suspenderer eller lukker brugerens konto uden begrundelse.
  • Tjenesten fjerner brugeres indhold uden begrundelse og uden at oplyse om muligheden for at klage herover.
  • Tjenesten har ikke en mekanisme, hvor brugerne kan angive, at deres indhold er kommercielt.
  • Tjenesten indsamler oplysninger om mindreårige, og benytter oplysningerne til at vise målrettet reklame.
  • Brugerfladen er vildledende eller manipulerende på en måde, der forringer brugernes evne til at træffe frie og informerede beslutninger (”dark patterns”).

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.