Pressemeddelelse

Konkurrencemyndighederne godkender Sydbanks køb af Coop Bank

Sydbanks overtagelse af enekontrollen med Coop Bank er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

27. juni 2024 kl. 14:10 er det præciseret, at Sydbank har hovedsæde i Aabenraa

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller siger:

Vi har godkendt, at Sydbank overtager Coop Bank. Vi har ikke modtaget nogen indsigelser mod fusionen, før fristen udløb, og vi har heller ikke selv vurderet, at den skaber konkurrencemæssige udfordringer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt, at Sydbank A/S overtager Coop Bank A/S. Fusionen er godkendt efter en såkaldt forenklet procedure, som konkurrencemyndighederne benytter, når det hurtigt står klart, at der ikke er konkurrencemæssige betænkeligheder ved en fusion. Vurderingen er således baseret på informationen i fusionsanmeldelsen, styrelsens øvrige viden om de relevante markeder samt det forhold, at ingen har gjort indsigelser mod fusionen.

Coop Bank, der har hovedsæde i Albertslund, har ingen filialer. Den tilbyder blandt andet traditionelle bankydelser til omkring 88.000 privatkunder.

Sydbank, der har hovedsæde i Aabenraa, har 57 filialer i Danmark og Tyskland. Sydbank tilbyder ligeledes traditionelle bankydelser til private og formidler ligeledes realkreditlån gennem Totalkreditsamarbejdet, men har også erhvervskunder og er aktiv på flere finansielle markeder.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Dansk fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • En fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis virksomhederne tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af dem hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr.
  • En fusion skal også anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.
  • Fusionsparterne er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis parterne ikke overholder reglerne.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.