Artikel

Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling

Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget på et stabilt niveau siden de seneste større prisforhøjelser i 2016, mens listepriserne for gebyrer ved lånoptagelse er steget. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”.

Den gennemsnitlige bidragssats for boligejere har siden 2016 været stabil. Derimod er listepriser for gebyrer ved låneoptagelse i gennemsnit steget cirka 16 procent fra 2016 til 2018 for de institutter, der udbyder realkreditlån til private husholdninger og som indgår i opgørelsen. Det drejer sig om hhv. BRF Kredit (i dag Jyske Realkredit), Realkredit Danmark, Nykredit Bank og Nordea Kredit. De dækker cirka 60 procent af markedet. De øvrige lån formidles af pengeinstitutter i Totalkredit-samarbejdet. De fire institutter oplyser dog, at de i perioder har tilbudt nye kunder at få refunderet alle eller dele af omkostningerne ved låneoptagelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse er en opfølgning på en politisk aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet fra januar 2017. Redegørelsen udkommer årligt og indeholder også et bidrag fra Forbrugerombudsmanden om relevante sager på Forbrugerombudsmandens område.

Danske husholdninger har samlet set realkreditlån med pant i deres bolig eller fritidshus for næsten 1.600 milliarder kroner.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.