Artikel

Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem

I 2015 fik Danmark et nyt system til håndtering af forbrugerklager. Systemet har i modsætning til tidligere fokus på mægling, hvor både den erhvervsdrivende og forbrugeren involveres i at finde en løsning på deres konflikt.

Efter det første år er erfaringerne med det nye klagesystem gode. Omkring 60 procent af de forbrugerklager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget, er løst ved, at parterne har fundet en løsning med bistand fra klagesystemets mæglere.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, der er mæglet, er næsten halveret i forhold til sagsbehandlingstiden i tilsvarende sager i det tidligere system. Og de fleste forbrugere og erhvervsdrivende udtrykker generelt tilfredshed med systemet.

Den 1. januar 2017 flyttede det offentlige forbrugerklagesystem fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Nævnenes Hus i Viborg. Nævnenes Hus er en ny styrelse under Erhvervsministeriet.

Artiklen beskriver brugen af nudging og aktiv involvering af forbrugere og erhvervsdrivende i det nye klagesystem og erfaringerne med systemet.

Læs artiklen om udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem her

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.