Artikel

Svenske erfaringer med friere rammer i praksissektoren

Sverige har gennemført en reform af sundhedssystemet, som skaber mulighed for mere effektiv konkurrence i praksissektoren. Med reformen har udbydere af sundhedsydelser fået ret til frit at etablere sig, og ejerrestriktioner er fjernet, så alle nu kan eje et sundhedscenter.

Efter reformen er der kommet flere sundhedscentre, og  mange svenskere har dermed fået kortere rejsetid til centrene.

Der er ikke umiddelbart tegn på, at reformen har været udgiftsdrivende. Efter reformen har der været omtrent nulvækst i antallet af konsultationer, og omkostningerne pr. konsultation følger den generelle lønudvikling. Endvidere har den patientoplevede kvalitet været stort set uændret i perioden 2009-2013.

Disse erfaringer fra reformen af den svenske praksissektor er indsamlet som en opfølgning på en analyse af markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i 2013.

Analysen viser, at regulering af den danske praksissektor minder om den, som svenskerne havde før reformen og peger samtidig på, at der kan være samfundsmæssige gevinster forbundet med at lempe restriktionerne for etablering og ejerskab inden for hhv. fysioterapi og kiropraktik.

Læs publikationen her

Læs konsulentrapporten for publikationen her

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.