Artikel

Når konkurrenter ejer (dele af) hinanden

En fusion, hvor en virksomhed overtager kontrollen med en konkurrent, kan hæmme den effektive konkurrence og fx give højere priser og dårligere produktudbud. Derfor er større fusioner omfattet af fusionskontrol.

Når en virksomhed køber en ikke-kontrollerende ejerandel i en konkurrent, kan det imidlertid også skade konkurrencen. I en række lande har konkurrencemyndighederne – udover fusionskontrol – derfor mulighed for at vurdere virkningerne af og gribe ind over for ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter og krydsejerskab mellem konkurrenter. Hverken Danmark eller EU har sådanne regler om minoritetsaktieposter.

De konkurrencemæssige problemstillinger, som minoritetsaktieposter kan medføre, har blandt andet været relevante i flere danske fusionssager. Artiklen beskriver på den baggrund de konkurrenceskadelige virkninger, som kan opstå, når konkurrenter ejer minoritetsaktieposter i hinanden.

Læs publikationen her

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.