Artikel

Ny indsigt om adfærdsbaserede markedsfejl

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret en række transaktionsformer, som kan give væsentlige fordele for forbrugerne, men som samtidig rummer risiko for, at forbrugerne kan blive passive og have svært ved at navigere på markederne.

Velfungerende markeder med effektiv konkurrence forudsætter bl.a., at forbrugerne er aktive og søger hen mod de leverandører, der har den laveste pris eller den bedste kvalitet til prisen. 

Idealet er den rationelle og velinformerede forbruger, som har konstante og veldefinerede præferencer, tænker systematisk og langsigtet og ikke lader sit valg påvirke af irrelevante elementer i beslutningsprocessen.

Men virkeligheden er mere sammensat. Forskningen peger på, at forbrugerens beslutninger også er påvirket af en række kognitive processer, der kan overtrumfe den rationelle adfærd. Dette kan føre til adfærdsbaserede markedsfejl og passiv forbrugeradfærd bl.a. afhængig af transaktionsformen.

Forbrugere, som er inaktive og ikke afsøger markedet, vil normalt være mindre tilbøjelige til at finde de produkter,
der for forbrugeren er bedst til prisen.

Samtidig vil inaktive og immobile forbrugere styrke muligheden for at sætte høje priser, som skader den samlede velstand. Aktive forbrugere er således en betingelse for, at markederne er velfungerende. 

Med udgangspunkt i erfaringer fra adfærdsvidenskaben har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søgt at belyse de mekanismer, der gør forbrugerne passive.

Læs konsulentrapporten fra Copenhagen Economics