Artikel

Kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse

Der er stor forskel på, hvor meget konkurrence kommunerne skaber om deres opgaver. I 2016 var den laveste grad af konkurrenceudsættelse i en kommune på 17,6 pct. Den højeste var knap tre gange større. En stor del af forklaringen på de markante forskelle i kommunernes konkurrenceudsættelse skal findes i de valg, der træffes lokalt i den enkelte kommune.

Det er især egne beslutninger frem for geografi, kommunestørrelse eller andre udefrakommende forhold, der har
betydning for konkurrenceudsættelsen i kommunen. I artiklen fokuseres på, hvordan kommunerne konkret arbejder med konkurrenceudsættelse. Artiklen bygger på interview med en række kommuner og en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af indkøbs- og udbudsafdelingerne i kommunerne.

Det samlede billede er, at der for mange kommuner fortsat er et væsentligt potentiale i at teste effektiviteten af deres opgaveløsning ved at konkurrenceudsætte opgaverne og søge inspiration i andre kommuner om, hvordan udbudsprocesser gennemføres og organiseres effektivt.