Artikel

Ændret konkurrencelov styrker håndhævelsen

Fra årsskiftet trådte en række ændringer at konkurrenceloven i kraft, som skal styrke rammerne for at håndhæve loven. Ændringerne beskrives nærmere i en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag.

Ændringerne vedrører fem elementer i konkurrenceloven:

  • Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler (bagatelreglen)
  • Fusionskontrol
  • Straf
  • Offentlighedslovens anvendelse
  • Ny samarbejdsaftale med de nordiske konkurrencemyndigheder

En effektiv konkurrence er en vigtig forudsætning for velfungerende markeder med et varieret udbud af varer af en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har blandt andet til opgave at hånd-hæve konkurrenceloven.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.