Artikel

Aftalebaseret regulering i forsyningssektoren

I regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for fremtiden” fremgår det, at aftalebaseret regulering kan være et alternativ til den nuværende indtægtsrammeregulering.