Artikel

Konkurrencen om danske EU-udbud

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

Kommunale udbud har en større sandsynlighed for kun at modtage ét eller to tilbud sammenlignet med andre ordregivere. Det er især ved indkøb af snerydning og forsikringer, at der modtages få tilbud. Her modtager ca. 60 pct. af udbuddene kun ét eller to tilbud. Kommunernes forsikrings- og snerydningsudbud udgør godt 1/5 af alle offentlige udbud i analysen, da de ofte er opdelt på mange delkontrakter. 

Analysen identificerer også, hvilke karakteristika ved udbuddene som øger sandsynligheden for at modtage få tilbud. Det bør dog understreges, at der også er mange udbud med disse identificerede karakteristika, som formår at få flere tilbud.