Artikel

Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud.

Analysen viser bl.a., at den andel af de offentlige udbud (såkaldte EU-udbud), der vindes af små virksomheder med under 50 ansatte, er steget med ca. 30 pct. fra 2015 til 2017.

En stærk konkurrence om opgaverne bidrager til at sikre den bedst mulige pris og kvalitet. Det er typisk opgaver med relativt små kontraktværdier, der varetages af små virksomheder. Virksomhedernes aktuelle kapacitet målt ved antallet af ansatte er i mange tilfælde dog ikke afgørende for, om de kan byde på og endda vinde relativt store offentlige opgaver.