Artikel

Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud.