Artikel

Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via aftalebaseret regulering? (Arbejdspapir 1)

På et velfungerende marked med effektiv konkurrence er forbrugerne med deres valg af leverandør mv. med til at skærpe konkurrencen og fremme de produkter, som forbrugerne tillægger stor værdi.

I de dele af forsyningssektoren, der er kendetegnet ved naturlige monopoler, kan forbrugerne ikke skifte leverandør, hvis de er utilfredse. Det kan medføre mindre fokus på effektiv drift, innovation og lave priser til forbrugerne.

Derfor er der i Danmark og mange andre lande en særlig regulering på monopolmarkederne. Reguleringen søger at opnå nogle af de gavnlige effekter, som velfungerende konkurrence ellers kan give anledning til.

Dette arbejdspapir beskriver erfaringer med og udfordringer ved at inddrage forbrugerne mere aktivt i reguleringen og i de beslutninger, som træffes i danske forsyningsvirksomheder, der har monopolkarakter.

Spørgsmålet er, om den form for økonomisk regulering, der kaldes aftalebaseret regulering, kan udgøre rammen om en mere aktiv forbrugerinddragelse i forsyningssektoren, og hvad der i så fald bør overvejes i denne forbindelse.